Regulaminy promocji

Legitymacja wzorowego klienta w skrócie:

1. Za każde wydane 59 zł w sklepie stacjonarnym nabijamy 1 stempelek na "Legitymację wzorowego klienta".
2. Po uzbieraniu 10 stempelków Legitymację możesz wymienić w sklepie stacjonarnym na dowolną koszulkę w cenie 59 zł. 

Uwaga! Promocja nie dotyczy zakupów w sklepie internetowym, również tych odbieranych w sklepach stacjonarnych.

REGULAMIN PROGRAMU „Legitymacja wzorowego klienta”

Właścicielem programu „Legitymacja wzorowego klienta” jest Pan tu nie stał, ul. Brzezińska 50, 92-111 Łódź

 1. Program „Legitymacja wzorowego klienta” jest skierowany dla osób dokonujących zakupów wyłącznie w sklepach stacjonarnych Pan tu nie stał.
 2. Celem programu „Legitymacja wzorowego klienta" jest nagradzanie Klientów nabywających towary w  sklepach stacjonarnych Pan tu nie stał.
 3. Niniejszy regulamin stanowi podstawę działania programu „Legitymacja wzorowego klienta" jak również określa prawa i obowiązki jego Uczestników. Program regulaminu obowiązuje Pan tu nie stał i Uczestników od chwili jego ogłoszenia.

Definicje

 1. Program „Legitymacja wzorowego klienta", zwany dalej „Programem”, jest zorganizowanym przez Pan tu nie stał systemem pozwalającym na nagradzanie Uczestników.
 2. „Legitymacja wzorowego klienta" – papierowa karta do zbierania pieczątek, która służy jako dowód uczestnictwa w Programie
 3. Pan tu nie stał – sieć sklepów stacjonarnych działająca pod tą samą marką na terenie Polski: w Łodzi, Warszawie i Krakowie.
 4. Uczestnik Programu – osoba dokonująca zakupów w stacjonarnych sklepach Pan tu nie stał, która do Programu przystąpiła na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie.

Postanowienia Ogólne

 1. W ramach Programu Uczestnik gromadzi pieczątki za każde zakupy powyżej 59 zł zrobione w sklepie stacjonarnym, a następnie po zebraniu pieczątek Uczestnik może je wymienić na dowolną koszulkę o wartości 59 zł (cena detaliczna brutto) na zasadach opisanych w niniejszym regulaminie. Promocja nie dotyczy zakupów zrobionych w sklepie internetowym (również zamawianych z opcją odbioru osobistego w sklepie stacjonarnym).
 2. W przypadku, gdy Uczestnik posiada więcej niż jedną kartę, mogą one zostać złączone w jedno konto. W tym celu Uczestnik powinien przedstawić wszystkie karty pracownikowi Pan tu nie stał  i poprosić o przeniesienie wszystkich pieczątek na jedną kartę.
 3. Pieczątki zebrane na karcie nie podlegają wymianie na gotówkę. Prawo do korzystania z karty, a w szczególności do wymiany pieczątek na koszulkę, ma każdy kto przedstawi wypełnioną kartę pracownikowi Pan tu nie stał.

Uczestnictwo

 1. Do Programu przystąpić może osoba pełnoletnia, jak i osoba, która nie ukończyła 18 roku życia.
 2. Każdy Uczestnik ma prawo do dowolnej ilości kart lojalnościowych.
 3. Pan tu nie stał zastrzega sobie prawo do odrzucenia karty lojalnościowej przedstawionej przez klienta w uzasadnionych przypadkach, tj.: gdy istnieje podejrzenie, że pieczątki na karcie zostały podrobione i nie odpowiadają standardowym pieczątkom używanym w sklepach stacjonarnych Pan tu nie stał

Karta

 1. Każdy Uczestnik przystępujący do Programu otrzymuje Kartę.
 2. Karta Programu ważna jest w sklepach stacjonarnych Pan tu nie stał na terenie Polski.
 3. Karta umożliwia Uczestnikowi gromadzenie pieczątek przyznawanych za zakupy w Pan tu nie stał wg zasad opisanych poniżej.
 4. Karta umożliwia Uczestnikowi wymianę zgromadzonych pieczątek, wg zasad opisanych poniżej.
 5. Pieczątki zbierane na Karcie przez Uczestnika są ważne bezterminowo.

System przyznawania punktów/pieczątek na koncie Uczestnika

 1. Pan tu nie stał zobowiązuje się przyznawać Uczestnikowi pieczątki za nabycie towarów za wartość 59 zł w dowolnym sklepie stacjonarnym Pan tu nie stał.
 2. Za każde wydane 59 zł przystawiana jest jedna pieczątka na "Legitymacji wzorowego klienta". 
 3. Pan tu nie stał zastrzega sobie prawo do zmiany zasad przeliczania pieczątek.
 4. Pieczątki są przystawiane na Kartę podczas zakupu. Klient może odmówić otrzymania pieczątki.
 5. W sytuacji, gdy "pantuniestal.comLegitymacja wzorowego klienta" Uczestnika zaginie lub zostanie skradziona, pieczątki zdobyte przez Uczestnika nie podlegają odtworzeniu.

Wymiana pieczątek na koszulki

 1. Po zebraniu 10 pieczątek, Uczestnikowi przysługuje prawo odebrania dowolnej koszulki w cenie 59 zł brutto.
 2. Warunkiem odbioru prezentu jest stawienie się w dowolnym sklepie stacjonarnym Pan tu nie stał na terenie Polski.
 3. Pieczątki zebrane na koncie Uczestnika nie podlegają wymianie na gotówkę ani na żaden inny produkt z oferty Pan tu nie stał.

Zakończenie lub zawieszenie Programu

 1. Pan tu nie stał zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia Programu w każdej chwili.
 2. W przypadku zawieszenia lub zakończenia Programu Pan tu nie stał umieści  informacje o tym fakcie w sklepach Pan tu nie stał oraz na stronie internetowej www.pantuniestal.com
 3. W przypadku zawieszenia lub zakończenia Programu Uczestnik będzie mógł wymienić zebrane pieczątki na koszulkę pod warunkiem, że zebrał ich odpowiednią ilość. W terminie nie późniejszym niż 7 dni od dnia odwołania lub zawieszenia Programu. W przeciwnym razie pieczątki zostaną unieważnione.

Postanowienia Końcowe

 1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym szczegółowe zasady Programu „Legitymacja wzorowego klienta"
 2. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i ma on charakter wyłącznie informacyjny.

 

Regulamin programu "Stały klient sklepu internetowego"

1. Właścicielem Programu "Stały Klient sklepu internetowego" jest Pan tu nie stał, ul. Brzezińska 50, 92-111 Łódź

2. Program "Stały Klient sklepu internetowego" jest skierowany dla osób dokonujących zakupów w sklepie internetowym www.pantuniestal.com

3. Celem programu „Stały Klient sklepu internetowego" jest nagradzanie Klientów nabywających towary w sklepie internetowym Pan tu nie stał.

4. Niniejszy regulamin stanowi podstawę działania programu „Stały klient sklepu internetowego" jak również określa prawa i obowiązki jego Uczestników. Program regulaminu obowiązuje Pan tu nie stał i Uczestników od chwili jego ogłoszenia.

5. Uczestnikiem programu "Stały Klient sklepu internetowego" staje się każdy klient sklepu internetowego Pan tu nie stał www.pantuniestal.com, który złożył 10 zamówień posługując się tym samym adresem mailowym.

6. Transakcje dokonywane przez uczestnika programu są rozpoznawane, zliczane i kumulowane na podstawie adresu mailowego uczestnika.

7. Po złożeniu 10-tego zamówienia w sklepie internetowym uczestnik nabywa prawo do 15% rabatu na kolejne zakupy w sklepie internetowym. 

8. Rabat wynikający z programu "Stały Klient sklepu internetowego" nie łączy się z pozostałymi promocjami i wyprzedażami obowiązującymi w sklepie internetowym.

9. Właściciel programu "Stały Klient sklepu internetowego" zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości przydzielonego rabatu.

10. Pan tu nie stał zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia Programu w każdej chwili.

11. W przypadku zawieszenia lub zakończenia Programu Pan tu nie stał umieści  informacje o tym fakcie w sklepach Pan tu nie stał oraz na stronie internetowej www.pantuniestal.comRegulamin promocji "Black friday i sobota z niedzielą"

1. W dniach od 27 do 29 listopada 2020 roku obowiązuje bonifikata 20% na cały asortyment w stacjonarnych sklepach Pan tu nie stał oraz na www.pantuniestal.com.
2. Bonifikata 20% dotyczy produktów w cenach regularnych.
3. Bonifikata 20% nie łączy się z innymi promocjami.
4. Bonifikata 20% nie dotyczy kosztów wysłania towaru.
5. Bonifikata 20% nie dotyczy cen opakowań w sklepach stacjonarnych.
6. W sklepie Pan tu nie stał nie można dokonać wymiany towaru. Towar można zwrócić i ewentualnie zakupić inny rozmiar. Po upływie terminu promocji zakup towaru odbywa się w cenach regularnych.
7. Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do usunięcia promocji na wybrane produkty.


Koszyk

Produkt jest w danej chwili niedostępny

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów